Hướng dẫn sử dụng
PROPZY TAP trên ANDROID và IOS

1

Bước 1

Truy cập vào ứng dụng trên hệ điều hành Android hoặc trên hệ điều hành IOS

Nhập từ khóa tìm kiếm " Propzy TAP "

2

Bước 2

Sau khi cài đặt thành công, nhấn vào "Mở" hoặc " Open" để mở ứng dụng

3

Bước 3

Ứng dụng mở ra, điền số điện thoại rồi chọn "Tiếp tục". Nhập mã số OTP (gồm 6 chữ số) được gửi qua SMS.

Cập nhật thông tin và trải nghiệm các chức năng tiện ích trên "Propzy TAP"

(Nếu thông tin của khách hàng không đúng, vui lòng liên hệ văn phòng BQL để cập nhật lại thông tin)