Gói giải pháp

TAP

Gói giải pháp

Chuyên Nghiệp

Quản lý tập trung
Tối ưu vận hành

Nâng cao

Quản lý ưu việt
Dịch vụ tiên phong

Cao cấp

Nâng tầm quản lý
Khẳng định thương hiệu

Thanh toán trực tuyến, ví điện tử

Quản lý tin tức, thông báo

Theo dõi công nợ, thu chi

Quản lý tập trung đa dự án

Tương tác nội bộ, cộng đồng

Quản lý hợp đồng, lưu trữ tài liệu

Quản lý nhân sự, phân quyền, giao việc

Quản lý tích hợp, tiện ích

Quản lý dịch vụ, nhà cung cấp

Báo cáo thông minh đa chiều

Quản lý tài sản, bão trì bảo dưỡng

Quản lý năng lượng

Quản lý sự kiện, nhà thầu phụ

Bảng giá chi tiết

Giới thiệu dịch vụ chi tiết