Dự án ứng dụng Propzy TAP

Đối tác cung cấp dịch vụ tiện ích

DỰ ÁN ỨNG DỤNG

Quy mô: 281 Căn hộ

Quy mô: 1280 Căn hộ

Quy mô: 837 căn hộ

Quy mô: 332 căn hộ

Quy mô: 471 căn hộ

Quy mô: 1245 căn hộ

KHÁCH HÀNG